Fiskernes Agnforsyning hovedformål

Lagets formål er å skaffe fiskerne agn ved en organisert og regulert agnomsetning. Agnet skal komme fra egen produksjon, og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser. Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir laget en forsvarlig fortjeneste.

Fiskernes Agnforsyning hovedformål

Lagets formål er å skaffe fiskerne agn ved en organisert og regulert agnomsetning. Agnet skal komme fra egen produksjon, og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser. Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir laget en forsvarlig fortjeneste.

Ansvar for å forvalte fisket og produksjon av fangst

Det viktigste grunnlaget for lagets arbeid er agnloven som gir FA enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nordland, Troms og Finnmark. Siden 2004 har Fiskeridepartementet tildelt særlige kvoter for fiske av agn, og FA fikk ansvaret for å forvalte fisket og produksjonen av fangstene.
Les forskriften om omsetning av agn på lovdata.no

Hovedkontor i Tromsø

Siden 1969 har FA hatt hovedkontor i Hansjordnesbukta i Tromsø. Her har vi bygd opp et hovedkontor med stort fryselager som har gitt rom til både agnforsyning, og senere utleie av fryselager under Tromsøterminalen AS.
1. april 2020 flyttet hovedkontoret til den nye logistikksentralen på Skattøra, nord på Tromsøya.

Hovedkontor i Tromsø

Siden 1969 har FA hatt hovedkontor i Hansjordnesbukta i Tromsø. Her har vi bygd opp et hovedkontor med stort fryselager som har gitt rom til både agnforsyning, og senere utleie av fryselager under Tromsøterminalen AS. 1. april 2020 flyttet hovedkontoret til den nye logistikksentralen på Skattøra, nord på Tromsøya

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Stakkevollveien 375, 9019 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
firmapost@agn.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00
15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45