Historien til Fiskernes Agnforsyning

Fiskernes Agnforsyning ble stiftet på Sortland i Vesterålen den 27. september 1941. Dette skjedde som et resultat av over 30 års arbeid.

Formålet ved stiftelsen var å sikre bedre kontroll med omsetning av agn til lineflåten, god og stabil kvalitet, effektiv distribusjon og ikke minst kravet om større makt over agnprisene.

Målsettingen var å holde agnprisene på et lavest mulig nivå. Innføringen av et solidarisk prisingssystem har siden da sikret samme agnpris for hele distriktet, som omfatter Nord-Norge og Trøndelag. Laget ble en viktig del av fiskerisamvirket under krigen og i etterkrigstida.

Grunnlaget var agnloven som ble vedtatt i Stortinget 20. januar 1939, og som ligger til grunn den dag i dag. Denne loven ga også Fiskernes Agnforsyning enerett på salg av agn i distriktet.

Da Fiskernes Agnforsyning startet sin virksomhet i 1941, holdt laget til i Svolvær. I 1946 flyttet hovedkontoret til Tromsø, først i leide lokaler (Tromsø Fryseri), og i 1969 i egne lokaler i Hansjordnesgata. Her ble det bygd opp hovedkontor med stort fryselager som har gitt rom til både agnforsyning, og senere utleie av fryselager under Tromsøterminalen AS.

I 2020 flyttet hovedkontoret til et helt nytt logistikksenter på Skattøra, nord på Tromsøya.

Fiskernes Agnforsyning har over 80 driftsår å se tilbake på. Leser man historien som er ført i pennen, ikke mindre enn 3 ganger, er det en bedrift som har hatt stor betydning for kysten. Ikke bare i form av forsyning av agn til linefiskere i hvert fiskevær, men også ved å ha drevet fryselager langs kysten. Flere fryseskip som har ført agn og øvrig fryselast. Dette har skapt et betydelig antall arbeidsplasser både på land og sjø.

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Stakkevollveien 375, 9019 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00
15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45