Fiskernes Agnforsyning SA hovedformål

Lagets formål er å skaffe fiskerne agn ved en organisert og regulert agnomsetning. Agnet skal komme fra egen produksjon, og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser. Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir laget en forsvarlig fortjeneste.

Ansvar for å forvalte fisket og produksjon av fangst

Det viktigste grunnlaget for lagets arbeid er agnloven som gir FA enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nordland, Troms og Finnmark. Siden 2004 har Fiskeridepartementet tildelt særlige kvoter for fiske av agn, og FA fikk ansvaret for å forvalte fisket og produksjonen av fangstene.
Les forskriften om omsetning av agn på lovdata.no

Våre ansatte

Bengt Marius Hilstad

Adm.dir. for Fiskernes Agnforsyning AS, Bukta Nord AS og Tromsøterminalen Eiendom AS

Mob. 95 26 14 69
bengt@agn.no

Alf Arntzen

Alf Arntzen

Leder Eiendom, Fiskernes Agnforsyning SA
Daglig leder, Tromsøterminalen Eiendom AS
Daglig leder, Bukta Nord AS

Mob. +47 908 84 481
alf@agn.no

Edel Bakken Nikolaisen

Økonomi og administrasjonsleder

Mob. 97 18 98 84
edel@agn.no 

Vidar Nikolaisen

Salgsleder agn

Mob. 95 08 91 02
vidar@agn.no

 

Siv H. Skogheim Varmedal

Regnskapsmedarbeider

Mob. 93 66 07 74
siv@agn.no

 

Jørn Eirik Løvik

Jørn Eirik Løvik

Salg- og Servicemedarbeider

Mob. 97 18 71 15
jorn@agn.no

 

Tromsøterminalen AS

Siden 1995 har Tromsøterminalen AS drevet fryselagerhotell i Tromsø. Tromsøterminalen tilbyr ulike tjenester til norske og utenlandske fiskefartøy fra sine moderne fasiliteter.

Tjenestene inkluderer blant annet
– fryselager
– lasting og lossing
– vannforsyning
– postmottak

Nettsiden til Tromsøterminalen finner du her

Bukta Nord AS

Bukta Nord AS forvalter eiendommen Hansjordnesgata 9 og driver utleie av lager, industriarealer, kai og kontorer til næringsvirksomhet.

Her kan du få mer informasjon om leie av næringsareal eller kontorlokaler

 

 Tromsøterminalen EIENDOM AS

Tromsøterminalen Eiendom AS forvalter logistikksenteret Tromsøterminalen i Stakkevollvegen 375.


Her kan du få mer informasjon om leie av næringsareal eller kontorlokaler.

 

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Stakkevollveien 375, 9019 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
firmapost@agn.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00
15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45