Våre produkter

Sild

Sei

Akkar

Lodde

Reke

Makrell

Krabbeagn

Saury

 

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Stakkevollveien 375, 9019 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
Faks. 77 60 01 55
firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00
15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45